การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับการทำงานนอกบ้าน

Last updated: 2019-01-15  | 

ช่วงลาคลอด 

 • ให้ลูกดูดนมจากเต้าเพียงอย่างเดียว เพื่อกระตุ้นให้สร้างน้ำนมได้เต็มที่ 
 • หลัง 1-2 เดือน เมื่อเริ่มมีน้ำนมมากพอ ให้เริ่มบีบเก็บน้ำนม 
 • ฝึกพี่เลี้ยงให้มีความชำนาญในการป้อนนม 
 • ในกรณีที่พี่เลี้ยงไม่สามารถป้อนนมจากถ้วยได้ ควรเลือกป้อนจากขวด โดยเริ่มหลังจากทารก อายุ 1-2 เดือน 
 • 10-2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนกลับไปทำงาน ฝึกให้พี่เลี้ยงคุ้นเคยกับลูกและเริ่มป้อนนมที่คุณแม่บีบเก็บไว้ 

การให้ลูกดูดนมหรือบีบเก็บน้ำนมบ่อยๆ และ สม่ำเสมอ จะทำให้มีน้ำนมเพียงพอ โดยไม่ต้องเสริมนมผง 

 


เมื่อคุณแม่ต้องกลับไปทำงาน

 • เมื่อตื่นนอน ให้ลูกดูดนมแม่  1 ครั้ง 
 • ก่อนไปทำงาน ให้ลูกดูดอีกครั้งหรือบีบเก็บน้ำนม 
 • เมื่ออยู่ที่ทำงาน บีบเก็บน้ำนมอย่างน้อยทุก 3 ชั่วโมง ในช่วงสาย หลังอาหารเที่ยง และ บ่าย 
 • กลางวัน ให้พี่เลี้ยงป้อนนมที่บีบไว้ 
 • ขณะอยู่บ้านให้ลูกดื่มนมจากอกอย่างเดียว 
  (เป็นวิธีกระตุ้นที่ดีที่สุด ทำให้ร่างกายสร้างน้ำนมได้มาก) 


การบีบน้ำนมออกจากเต้า 

การบีบน้ำนมออกจากเต้ามีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บน้ำนมไว้ให้ลูกในกรณีที่ลูกไม่สามารถดูดจากเต้าได้ หรือกรณีที่คุณแม่ลานหัวนมตึง ทำให้ลูกดูดนมลำบากและเพื่อคงปริมาณการสร้างน้ำนมไว้เมื่อต้องแยกจากลูกชั่วคราว เช่น คุณแม่ต้องกลับไปทำงาน หรือคุณแม่ป่วย อีกทั้งยังสามารถปองกันและบรรเทาอาการเต้านมคัดตึงได้ 


ก่อนที่จะบีบน้ำนมคุณแม่ควรทำจิตใจให้สบาย เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายอาจจะนึกถึงหน้าลูก หรือนำรูปลูกขึ้นมาดู อาจช่วยนวดบริเวณต้นคอและหลัง เพื่อให้คุณแม่ผ่อนคลายมากขึ้น การเปิดเทปฟังเสียงของลูกเบาๆ จะช่วยกระตุ้นให้น้ำนมไหลออกจากเต้าได้ดี นอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้น คุณแม่ควรรับประทานอาหารและดื่มน้ำอย่างเพียงพอ เพื่อให้ได้น้ำนมที่มีคุณภาพ 

 


Powered by MakeWebEasy.com